Całość umowy została wykonana IV terminie i z należytą starannością. Wiedza na temat oferowanych rozwiązań jest na wysokim poziomie co pozwala na wykonanie projektu w sposób rzetelny i zoptymalizowany pod wieloma względami.