Współpraca przebiegła bardzo sprawnie, a instalacja została wykonana w zakładanym terminie.
Wszystkie prace zostały wykonane bez żadnych przeszkód.
Dostarczone urządzenia charakteryzuje nowoczesny wygląd, umożliwiają dalszą
rozbudowę i są wykonane zgodnie z najnowszymi wymaganiami.